Jautājumi un atbildes par Čempionātu

Reģistrācija

Kādi ir Čempionāta svarīgākie datumi?

Pieteikšanās un Mājasdarba izpilde: 10. marts - 2. aprīlis (plkst. 23:59)
Pusfinālistu paziņošana: 4. aprīlis
Pusfināls: 4. aprīlis - 24. aprīlis (plkst.23.59)
Finālistu paziņošana: 27. aprīlis
Fināls: 19. maijs: 6.–7. klases (140 klašu), 20.maijs: 8.-9. klase (70 klases), 10.–12. klase (70 klases)

Vai Čempionātā jāpiedalās visai klasei?

Obligāti jāpiedalās vismaz 10 skolēniem no klases.

Vai drīkst veidot apvienotās klases no vienas skolas?

Apvienoties ir iespējams, ja klasē mācās mazāk nekā 10 skolēni, taču to var darīt tikai savas skolas un savas klašu grupas ietvaros. Klašu grupas ir šādas: 6.-7., 8.-9., 10.-12. klašu grupas.

Ja vēlaties pieteikt apvienoto klasi: izlemiet, kuru klasi piesakāt kā pamatsastāvu, tad pievienojiet citas klases skolēnus kā savus klasesbiedrus savā Klases kontā un vienojieties, kurš pieaugušais (klases audzinātājs, cits skolotājs vai pieaugušais kurš sasniedzis 18 gadu vecumu) jūs pavadīs Čempionātā 2023.

Vai visiem klases skolēniem obligāti jābūt reģistrētiem cempis.lv, lai piedalītos Čempionātā?

Minimālais dalībnieku skaits ir 10 skolēni no klases. Ja komandā ir vairāk klasesbiedru, Klases kontā (cempis.lv) reģistrējas tie skolēni, kuri piedalīsies Čempionātā. Visi Klases kontā reģistrētie klasesbiedri var iesaistīties uzdevumu izpildē un piedalīties Čempionāta 2023 Finālā. Tie klasesbiedri, kuri nav reģistrēti, Čempionātā nepiedalās un klases uzvaras gadījumā balvas nesaņem

Kas ir vecāku atļaujas un kas ar tām jādara?

Visiem Čempionāta dalībnieku vecākiem jābūt informētiem par bērnu dalību Čempionātā. Parakstītas vecāku/aizbildņu atļaujas par dalību pasākumā jāiesniedz klātienē Fināla reģistrācijas teltī. Vecāku atļaujas pieejamas lejupielādei Klases skolotāja un klases komandas Kapteiņa kontos cempis.lv Klases skolotājs/pieaugušais informē skolēnu vecākus par dalību Čempionātā 2023 un, gadījumā, ja klase kvalificējas dalībai Finālā, apkopo parakstītas Vecāku/aizbildņu atļaujas un Fināla dienā iesniedz tās Čempionāts 2023 organizatoriem.

Ja skolēns ir pilngadīgs, vecāku atļauju aizpilda un paraksta viņš pats.

Vai klasi drīkst pārstāvēt skolotājs, kas nav klases audzinātājs?

Jā, drīkst. Klases pavadonis drīkst būt skolas direktora apstiprināts skolotājs, klases audzinātājs, kāds no klases skolēnu vecākiem vai cits pilngadīgs pieaugušais. Vienlaicīgi skolotājs/pieaugušais var būt atbildīgs tikai par vienu klasi.

Kas ir Ātrā reģistrācija?

Reģistrējot klasi Čempionātam līdz 20. marta pl. 23:59, komanda saņem papildu 20 Bonusa punktus. Savukārt, ja klasi reģistrē periodā no 21. marta līdz 24. marta pl. 23:59, klase saņem 10 Bonusa punktus. 

Mājasdarbs

Līdz kuram datumam ir jāiesniedz mājasdarbs?

Mājasdarbs jāpievieno Klases kontā līdz 2.aprīļa plkst.23:59.

Kas jādara, ja es nevaru ielādēt mājasdarbu?

Pirmkārt, pārliecinies, ka augšupielādētais fails atbilst visiem kritērijiem, kas minēti  Mājasdarba uzdevumā. Ja fails atbilst visām minētajām prasībām un atkārtoti to neizdodas ielādēt, sazinies ar pasākuma rīkotājiem, rakstot e-pastu uz .

Pusfināls

Kas jādara, lai iekļūtu Pusfinālā?

Jāizpilda Mājasdarbs, kuru vērtēs žūrija. Labākās klases pēc žūrijas vērtējuma nokļūst Pusfinālā. Mājasdarba uzdevumu meklē savā Klases kontā!

Kad būs zināmas klases, kas tikušas uz pusfināliem?

Klases, kas tikušas uz Pusfinālu, tiks paziņotas 4.aprīlī Čempionāta mājaslapā. Papildus katra klase saņems informatīvu e-pastu, kurā tiks apstiprināta iekļūšana Pusfinālā.

Kas ir Bonusa punkti un Bonusa uzdevumi?

Čempionāta laikā klasēm būs iespēja nopelnīt papildus punktus, individuāli pildot Bonusa uzdevumus, kuros jāatbild pareizi uz Čempionāta partneru uzdotajiem jautājumiem. Viena pareiza atbilde = 1 punkts. Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt par 1 Bonusa uzdevuma pareizu izpildi, ir 10 punkti. Uzdevumi būs pieejami Klases kontā Pusfināla laikā.

Fināls

Vai visiem klasesbiedriem jābrauc uz Finālu?

Uz Finālu jābrauc tiem klases skolēniem, kuri ir reģistrējušies dalībai Čempionātam Klases kontā.

Kur un kad notiks Fināla sacensības?

Fināla sacensības notiks Bauskā.
6. – 7. klašu grupai 2023.gada 19. maijā - kopā 140 klases.
8. – 9. un 10. – 12. klašu grupai 2023.gada 20.maijā - katrā klašu grupā 70 klases.
 
Fināla sacensības norisināsies atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un ievērojot aktuālos  epidemioloģiskos noteikumus un normas.

Kad būs zināmi Fināla rezultāti?

Čempionāta 2023 rezultāti būs zināmi katras Fināla dienas noslēgumā un pēc pasākuma tiks publicēti Čempionāta 2023 mājaslapā cempis.lv